CALDERAS VAPOR

  – Producciones de vapor desde 250 a 50.000 kg/h
  – Presión máxima admisible PS hasta 25 bar
  – Vapor saturado o sobrecalentado
  • – Sobrecalentadores hasta temperatura máxima admisible TS 400 Cº, para         
  ciclos de cola
  – Economizadores
  – Desgasificadores térmicos
  – Acumuladores de vapor

   Calderas Vapor 2007